Teacher’s Details 2020-2021

Sr. No.

Teachers Name

Qualification

Years  of Experience

1

Mrs. Archana Sharma

3

Dipti Pendor

Msc. (Maths)

16

4

Monica Batra

B.Com, JBT

5

5

Vaishali Parashar

M.A. Economics

5

6

Dr. Shilpi Budhiraja

Ph.D. (Mathematics)

7

7

Jai Kumar Sharma

B.Com

4

8

Sangeeta Tiwari

M.A. (Hindi)

9

9

Shilpi Das

M.Sc. (Bioscience)

8

10

Jyoti Jha

M.C.A., M.Phil, M.Ed. Pursuing

16

11

Anupam shukla

M.A. Ph.D.

5

12

Binu Datta

B.Sc., M.A. (Eco.), PGDHRM

7

13

Rekha Maurya

M.A. (Eco.), D.led, PGDCA

14

14

Dr. Harleen Kaur

M.Sc (Physics), B.Ed.

12

15

Priyanka kshirsagar

B.Sc., M.A. English

14

16

Urmila Khatarkar

B.Sc., B.Ed., MCA, M.Sc. Physics

10

17

Snehal Balpande

B.Pharma, B.Ed.

5

18

Renu Sharma

B.Sc (HSc.) NNT

5

19

Kshipra Kushwaha

B.A.

6

20

Savita Baul

M.A. English, LLB

20

21

Parmita Das

B.Sc. B.Ed. MBA

15

22

Madhu Jain

B.Sc. M.Sc. B.Ed. PGDCA

4

23

Deepak Choudharty

B.B.A., Music (Visharad & Ratna)

9

24

Arti Pahune

B.F.A, M.F.A Pursuing

9

25

Pratima Tiwari

PG in Geo, B.Ed.

7

26

Nilofar Bano

M.A. Eco, Ph.D. Ecopursuing

3

27

Madhu Gupta

M.A. Eco, M.A. Hindi

15

28

Shaheen Khan

PG in Eng, B.Ed.

20

29

Sonal Vishwakarma

M.Sc. Zoology, B.Ed.

5.5

30

Anubhuti Dixit

M.Sc. Chemistry, B.Ed.

2

31

Juby George

B.Sc., B.Ed.

4

32

Disha Saini

M.A. English, B.Ed. 

1